KARRIEREFORLØB

Karriereforløb & specialer

Karriereforløb:

01.01.17 Pensioneret Politikommissær

01.04.14 Politikommissær

01.04.07 Vicepolitikommissær

01.12.99 Vicekriminalkommissær

01.04.82 Kriminalassistent

01.01.82 Kriminalbetjent

01.11.79 Politibetjent-fastansat

01.11.76 Politibetjent - på prøve

Specialer Politi:

Grundlæggende politikundskab

Grundlæggende/videregående efterforskning

Efterforskning af grov og personfarlig kriminalitet herunder drab

Efterforskning af sager vedr. overgreb på børn og unge

Ledelse af efterforskning

Planlægning og ledelse af politiindsatser ved større arrangementer

Planlægning og afvikling af sikkerhed ved VIP besøg

Sikkerhed omkring koncerter/større arrangementer

Udfærdigelse af operations- og taktiske planer for større og u varslede hændelser

Samarbejde med pressen – aviser, radio og TV

Projektstyring

Legalitetssikring

Kvalitetssikring

Undervisning

Samarbejde med kommuner

Samarbejde med Region Sjælland

Samarbejde med Socialstyrelsen

Samarbejde med børnehuse i Danmark

Samarbejde med Socialtilsyn Øst

Specialer fritid:

Samarbejde med kommunale politiske system

Samarbejde med kommunale forvaltninger

Samarbejde med idrættens og kulturens frivillige

Stor indsigt i idrættens/kulturens verden

Fundraising kultur og idræt

Sponsorarbejde kultur og idræt

Samarbejde med pressen – aviser, radio og TV

Lobbyvirksomhed idræt

Dannelse af netværk

Planlægning og afvikling af større idrætsarrangementer

Samarbejde med idrættens specialforbund

Samarbejde med idrættens hovedforbund DFIF, DIF & DGI

Indsigt i hal drift og kongresvirksomhed

Indsigt i drift af overnatningssteder

Integration

Projektstyring

Samarbejde og projekt skole og foreningsidræt

Forberedelse og styring af 50 frivilliges indsats på Roskilde Festival

2015

 

2011

 

2010-2014

 

2009-2014

 

2008-2010

 

2008

 

2008

 

2008-2012

 

2008-2012

 

2007-2008

 

 

 

2007

 

 

2007

 

2007

Fritids arbejdsfunktioner – tillidshverv – kurser mv.

 

Fast medlem af Dansk Forening for Rosport, Ordens/amatør udvalget & roningens domstol

 

Formand for Roskilde Roklub – ca. 550 medlemmer

 

Medlem af uddannelsesudvalget for Leisure Management, University College Sjælland

 

Medlem af Elite Idrætsrådet, Roskilde Kommune

 

Medlem af Styregruppen Roskilde Ånd- og Videnfestival

 

Medlem Styregruppen Roskilde Sommerstævne – bredde idrætsstævne i Roskilde –

 

Idrættens Analyseinstitut konference - Idræt, sundhed og sociale faktorer

Ansvarlig for planlægning og afvikling – Børneidrætsfesten for 6-12 årige idrætsudøvere

Medlem Bankrådet Danske Bank Roskilde

Medlem arbejdsgruppen omkring Roskilde som Team Danmark Kommune – forberedelse af ansøgning mv.

Roskilde Kommune Sundhedsseminar – oplægsholder og

tovholder i workshops - Fysisk aktivitet.

 

Idrættens Analyseinstitut m.fl. konference – Sportens nye arenaer.

 

 

2007-2011 Medlem netværksgruppen Kultur og Erhverv Roskilde.

2007Danmarks Idræts Forbund, Idrætsråd Konference – Foreningerne og det Kommunale samarbejde.

2007-2008 Klummeskribent Kultur og Idræt - Roskilde Avis.

2007-2010 Formand Styregruppen Idræts Integrationsprojekt Trekanten

Roskilde.

2007-2013 Medlem Roskilde Kommunes arbejdsgruppe vedr. udbygning af

Roskilde Hallerne og Roskilde Idrætspark.

2006 Roskilde Universitetscenter, konference – Sport, sponsorater og

bundlinier.

2006Team Danmark m.fl. konference – Kommunesamarbejde og

Elitekommune projekter.

2006-2011 Medlem DIF netværksgruppen Idrætsråd i Region Sjælland.

2006-2011 Formand – Ny Roskilde Idræts Union (RIU)

Organisation for foreningsidrætten i hele nye Roskilde Kommune, ca. 31.000 medlemmer - ca. 90 idrætsklubber – RIU arbejder som

idrætsråd i Roskilde Kommune.

2005 Idrættens Analyseinstitut konference - Dansk Idræt i en anden

liga

2005- Suppleant Folkeoplysningsudvalget Roskilde Kommune 2005 Lokale & Anlægsfonden Seminar vedr. fremtidens fritidsanlæg 2005-2008 Medlem Bankrådet BG Bank Roskilde.

2004-2010 Medlem netværksgruppen Erhvervsforum Roskilde.

2004-2011 Ansvarlig for afvikling af Idrættens Dag – Idrætsfesten Roskilde

Årligt tilbagevendende arrangement, hvor idrættens mesterskaber

og medaljevindere hædres – ca. 400 deltagere.

2005 Projektleder- samling af foreningsidrætten i hele den nye Roskilde Kommune i én organisation.

2004-2011 Medlem af alle byggeudvalg i.f.m. kommunalt idrætsbyggeri

2004-2006 Formand – Roskilde Idræts Union – stiftet 1926 –

Organisation for foreningsidrætten i Roskilde, 20.200 medlemmer.

2004-2007 Medlem Styregruppen Roskilde Kultur Natten.

2004-2015 Næstformand – Selskabsbestyrelsen Roskilde Kongres- &

Idrætscenter – Roskilde Hallerne.

1999- Næstformand – Fondsbestyrelsen – Roskilde Vandrehjem. 1998-2015 Dansk Forening for Rosport – suppleant til Ordens- & amatør-

Udvalget.

1997-2004 Næstformand – Roskilde Idræts Union - 20.200 medlemmer.

1994-2000 Formand Roskilde Roklub – 550 medlemmer.

1992-2005 Danmarks repræsentant i bestyrelsen for Organisationen Atlantic Challenge International – Maritimt ungdomsprogram - indsat af Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

1992-2005 Planlægning og afvikling af 30 børn og unges deltagelse i

Maritime Festivals – afviklet hvert andet år i udlandet.

1992-2005 Fundraiser for Atlantic Challenge Roskilde.

1990- Sponsoransvarlig Roskilde Roklub.

1979-1990 Redaktør af Roskilde Roklubs medlemsblad Roskilde Roeren 1975-1979 Redaktionsudvalg Roskilde Roklubs klubblad Roskilde Roeren 1975- Sponsorarbejde Roskilde Roklub.

1972- Frivillig idrætsleder i Roskilde Roklub.

1969- Medlem af Roskilde Roklub