FRITIDS ARBEJDSFUNKTIONER

Hovedkvalifikationer:

Politiets Lederuddannelse

Politiets Forberedende Lederuddannelse

Politiets Videreuddannelse

Politiets Grunduddannelse

Udlært autoelektromekaniker

Ansættelser: Stor erfaring med almindelig kendte programmer og politiets special programmer

01.11.76 Ansat som polititjenestemand

01.04.76-31.10.76 Lastbil chauffør Roskilde Andel, Sdr. Ringvej, 4000 Roskilde

1975-1976 Værnepligtig Søværnet Flådestation København

1971-1975

Karriereforløb: Mesterlære som autoelektromekaniker hos Elektrogården, Sdr. Ringvej, 4000 Roskilde

01.01.17 Pensioneret Politikommissær

01.04.14 Politikommissær – lønramme 32

01.04.07 Vicepolitikommissær – lønramme 31

01.04.06 Vicekriminalkommissær – lønramme 30

01.12.99 Vicekriminalkommissær – lønramme 29

01.09.97 Kriminalassistent 1 – lønramme 25

01.04.96 Kriminalassistent 1 – lønramme 20

01.04.92 Kriminalassistent 1 – lønramme 19

01.04.85 Kriminalassistent – lønramme 14

01.04.82 Kriminalassistent – lønramme 12

01.01.82 Kriminalbetjent – lønramme 06

01.11.79 Politibetjent- lønramme 06

01.11.76

Specialer- politi: Politibetjent på prøve

Grundlæggende politikundskab

Grundlæggende/videregående efterforskning

Efterforskning af grov og personfarlig kriminalitet

Efterforskning af sager vedr. overgreb på børn og unge

Efterforskning af narkotika og bandekriminalitet

Ledelse af efterforskning

Planlægning og ledelse af politiindsatser ved større arrangementer

Planlægning og afvikling af sikkerhed ved VIP besøg

Sikkerhed omkring koncerter/større arrangementer

Udfærdigelse af operations- og taktiske planer for større og u varslede hændelser

Samarbejde med pressen – aviser, radio og TV

Projektstyring

Legalitetssikring

Kvalitetssikring

Undervisning internt vedr. gerningssteder alvorlige sager

Undervisning eksternt vedr. efterforskning af drabssager og sager vedr. seksuelle overgreb mod børn

Samarbejde med kommuner

Samarbejde med Region Sjælland

Samarbejde med Socialstyrelsen

Samarbejde med børnehuse i Danmark

Samarbejde med Socialtilsyn Øst

Specialer- fritid:

Samarbejde med kommunale politiske system

Samarbejde med kommunale forvaltninger

Samarbejde med idrættens og kulturens frivillige

Stor indsigt i idrættens/kulturens verden

Fundraising kultur og idræt

Sponsorarbejde kultur og idræt

Samarbejde med pressen – aviser, radio og TV

Lobbyvirksomhed idræt

Dannelse af netværk

Planlægning og afvikling af større idrætsarrangementer

Samarbejde med idrættens specialforbund

Samarbejde med idrættens hovedforbund DFIF, DIF & DGI

Indsigt i hal drift og kongresvirksomhed

Indsigt i drift af overnatningssteder

Integration

Projektstyring

Samarbejde og projekt skole og foreningsidræt

Forberedelse og styring af 50 frivilliges indsats på Roskilde

Festival

Uddannelse/kurser:

2015- UCC Professionshøjskolen

Det personlige lederskab – lederskab og kommunikation

2015 Rigspolitiets Center for Kompetenceudvikling

Økonomi- og Ressourcestyring

2010 Rigspolitiets Center for kompetenceudvikling

Terror efterforskningsledelse

2008 Statens Center for Kompetence– og kvalitetsudvikling/ Rigspolitiet

Situationsbestemt ledelse

2008 Statens Center for Kompetence– og kvalitetsudvikling/ Rigspolitiet

Ledelse af forandring og konflikthåndtering

2008 Statens Center for Kompetence– og kvalitetsudvikling/ Rigspolitiet

Identitet

2008 Statens Center for Kompetence– og kvalitetsudvikling/ Rigspolitiet

Strategi

2008 Statens Center for Kompetence– og kvalitetsudvikling/ Rigspolitiet

Lederrollen i fokus – Kommunikation som ledelsesværktøj

2007 Politiets Lederuddannelse – Konflikt håndtering som

ledelsesværktøj

2007 Politiets Lederuddannelse – Værdibaserede arbejdspladser

2006 Rigspolitiet - Terrorhåndtering

01.10.05-15.11.05 Politiets Lederuddannelse - Strategisk og operationel ledelse

2005 Politiets Lederuddannelse – Ledelse og samarbejde

2005 Politiets Lederuddannelse - Lederens ressourceoptimering

2004 Rigsadvokatens Vandrekursus – Organiseret kriminalitet

26.05.04-24.08.04 Vitus Bering, Center for Videregående uddannelse Horsens -

Projektledelse Metoder og værktøjer

13.04.04-15.04.04 Politiets Lederuddannelse – Coating – ”Fra Chef til Leder”

04.05.04-06.05.04 Politiets Lederuddannelse – Internationalt Politisamarbejde

26.04.04-30.04.04 Beredskabsstyrelsen – Katastrofe Indsatsleder 2

12.01.04-16.01.04 Politiets Lederuddannelse - Administrativ Personaleledelse

06.10.03-17.10.03 Beredskabsstyrelsen – Katastrofe Indsatsleder 1

14.04.03-16.04.03 Politiets Lederuddannelse – Information og Public Relations

02.12.02-04.12.02 Politiets Lederuddannelse – Konfliktledelse, forhandling og

mægling

10.06.02-26.06.02 Politiets Lederuddannelse – Taktisk planlægning og føring

05.02.02-07.02.02 Politiets Lederuddannelse – Lederen i medierne

29.05.00-30.05.00 Politiets Lederuddannelse – Psykologisk Støttefunktion

15.11.99-19.11.99 Politiets Lederuddannelse – Kvalitet i offentlige serviceydelser

21.10.98-25.10.98 Ansvar 2000 – Ansvar og værdier i hele ledelser

11.08.97-13.08.97 EDB 1 – Microsoft Word

02.09.96-07.09.96 SU – Samarbejdsudvalgs kursus

27.03.95-03.11.95 Politiets Forberedende Lederuddannelse

1992 Fagligt Grundkursus 3 – Forhandlingsteknik

02.10.91-06.10.91 Fagligt Grundkursus 2 – Talerteknik

01.03.91-05.03.91 Fagligt Grundkursus 1

16.01.89-27.01.89 Politiets Videreuddannelse 1

24.02.86-11.04.86 Videregående efterforskning

27.09.85-04.10.85 Regnskabskursus 1

31.07.78-02.04.79 Politiets Grunduddannelse 3

04.07.77-30.07.78 Politiets Grunduddannelse 2

01.11.76-01.07.77 Politiets Grunduddannelse 1

1971-1975 Mester lærlinge uddannelse som autoelektromekaniker

Fritids arbejdsfunktioner – tillidshverv – kurser mv.

2015- Fast medlem af Dansk Forening for Rosport – Ordens- & amatør-

Udvalget – roningens domstol

2011- Formand for Roskilde Roklub – ca. 550 medlemmer

2010-2014 Medlem af uddannelsesudvalget for Leisure Management,

University College Sjælland,

2009-2014 Medlem af Elite Idrætsrådet, Roskilde Kommune.

2008-2010 Medlem Styregruppen Roskilde Ånd- og Videnfestival – kommunalt kulturarrangement i Roskilde fra 2009

2008 Medlem Styregruppen Roskilde Sommerstævne – bredde

idrætsstævne i Roskilde – samarbejde mellem DGI Roskilde, Roskilde Kommune og Roskilde Idræts Union.

2008Idrættens Analyseinstitut konference - Idræt, sundhed og sociale

faktorer.

2008-2012 Ansvarlig for planlægning og afvikling – Børneidrætsfesten for 612 årige idrætsudøvere der hædres for en god indsats – ca. 300 deltagere.

2008-2012 Medlem Bankrådet Danske Bank Roskilde.

2007-2008 Medlem arbejdsgruppen omkring Roskilde som Team Danmark Kommune – forberedelse af ansøgning mv.

2007 Roskilde Kommune Sundhedsseminar – oplægsholder og

tovholder i workshops - Fysisk aktivitet.

2007Idrættens Analyseinstitut m.fl. konference – Sportens nye arenaer.

2007-2011 Medlem netværksgruppen Kultur og Erhverv Roskilde.

2007Danmarks Idræts Forbund, Idrætsråd Konference – Foreningerne og det Kommunale samarbejde.

2007-2008 Klummeskribent Kultur og Idræt - Roskilde Avis.

2007-2010 Formand Styregruppen Idræts Integrationsprojekt Trekanten

Roskilde.

2007-2013 Medlem Roskilde Kommunes arbejdsgruppe vedr. udbygning af

Roskilde Hallerne og Roskilde Idrætspark.

2006 Roskilde Universitetscenter, konference – Sport, sponsorater og

bundlinier.

2006Team Danmark m.fl. konference – Kommunesamarbejde og

Elitekommune projekter.

2006-2011 Medlem DIF netværksgruppen Idrætsråd i Region Sjælland.

2006-2011 Formand – Ny Roskilde Idræts Union (RIU)

Organisation for foreningsidrætten i hele nye Roskilde Kommune, ca. 31.000 medlemmer - ca. 90 idrætsklubber – RIU arbejder som

idrætsråd i Roskilde Kommune.

2005 Idrættens Analyseinstitut konference - Dansk Idræt i en anden

liga

2005- Suppleant Folkeoplysningsudvalget Roskilde Kommune 2005 Lokale & Anlægsfonden Seminar vedr. fremtidens fritidsanlæg 2005-2008 Medlem Bankrådet BG Bank Roskilde.

2004-2010 Medlem netværksgruppen Erhvervsforum Roskilde.

2004-2011 Ansvarlig for afvikling af Idrættens Dag – Idrætsfesten Roskilde

Årligt tilbagevendende arrangement, hvor idrættens mesterskaber

og medaljevindere hædres – ca. 400 deltagere.

2005 Projektleder- samling af foreningsidrætten i hele den nye Roskilde Kommune i én organisation.

2004-2011 Medlem af alle byggeudvalg i.f.m. kommunalt idrætsbyggeri

2004-2006 Formand – Roskilde Idræts Union – stiftet 1926 –

Organisation for foreningsidrætten i Roskilde, 20.200 medlemmer.

2004-2007 Medlem Styregruppen Roskilde Kultur Natten.

2004-2015 Næstformand – Selskabsbestyrelsen Roskilde Kongres- &

Idrætscenter – Roskilde Hallerne.

1999- Næstformand – Fondsbestyrelsen – Roskilde Vandrehjem. 1998-2015 Dansk Forening for Rosport – suppleant til Ordens- & amatør-

Udvalget.

1997-2004 Næstformand – Roskilde Idræts Union - 20.200 medlemmer.

1994-2000 Formand Roskilde Roklub – 550 medlemmer.

1992-2005 Danmarks repræsentant i bestyrelsen for Organisationen Atlantic Challenge International – Maritimt ungdomsprogram - indsat af Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

1992-2005 Planlægning og afvikling af 30 børn og unges deltagelse i

Maritime Festivals – afviklet hvert andet år i udlandet.

1992-2005 Fundraiser for Atlantic Challenge Roskilde.

1990- Sponsoransvarlig Roskilde Roklub.

1979-1990 Redaktør af Roskilde Roklubs medlemsblad Roskilde Roeren 1975-1979 Redaktionsudvalg Roskilde Roklubs klubblad Roskilde Roeren 1975- Sponsorarbejde Roskilde Roklub.

1972- Frivillig idrætsleder i Roskilde Roklub.

1969- Medlem af Roskilde Roklub

 

 

Fritids arbejdsfunktioner

tillidshverv, kurser mv.

Formand for Danmarks 2. største roklub - Roskilde Roklub med 550 medlemmer på 12 år.

Tidligere formand for Roskilde Idræts Union i 9 år - paraplyorganisation for 30.000 idrætsfolk i Roskilde

Medlem af Dansk Forening for Rosport – Ordens- & amatørudvalget – roningens domstol

Tidligere medlem af Eliteidræts rådet i Roskilde Kommune

Tidligere medlem af uddannelsesudvalget for Leisure Management, University College Sjælland,

Tidligere næstformand i selskabsbestyrelsen for Roskilde Kongres- og Idrætscenter - 13 år

Næstformand i bestyrelsen - Fonden Roskilde Vandrehjem på 17 år

2015

 

2011

 

2010-2014

 

2009-2014

 

2008-2010

 

2008

 

2008

 

2008-2012

 

2008-2012

 

2007-2008

 

 

 

2007

 

 

2007

 

2007

Fritids arbejdsfunktioner – tillidshverv – kurser mv.

 

Fast medlem af Dansk Forening for Rosport, Ordens/amatør udvalget & roningens domstol

 

Formand for Roskilde Roklub – ca. 550 medlemmer

 

Medlem af uddannelsesudvalget for Leisure Management, University College Sjælland

 

Medlem af Elite Idrætsrådet, Roskilde Kommune

 

Medlem af Styregruppen Roskilde Ånd- og Videnfestival

 

Medlem Styregruppen Roskilde Sommerstævne – bredde idrætsstævne i Roskilde –

 

Idrættens Analyseinstitut konference - Idræt, sundhed og sociale faktorer

Ansvarlig for planlægning og afvikling – Børneidrætsfesten for 6-12 årige idrætsudøvere

Medlem Bankrådet Danske Bank Roskilde

Medlem arbejdsgruppen omkring Roskilde som Team Danmark Kommune – forberedelse af ansøgning mv.

Roskilde Kommune Sundhedsseminar – oplægsholder og

tovholder i workshops - Fysisk aktivitet.

 

Idrættens Analyseinstitut m.fl. konference – Sportens nye arenaer.

 

 

2007-2011 Medlem netværksgruppen Kultur og Erhverv Roskilde.

2007Danmarks Idræts Forbund, Idrætsråd Konference – Foreningerne og det Kommunale samarbejde.

2007-2008 Klummeskribent Kultur og Idræt - Roskilde Avis.

2007-2010 Formand Styregruppen Idræts Integrationsprojekt Trekanten

Roskilde.

2007-2013 Medlem Roskilde Kommunes arbejdsgruppe vedr. udbygning af

Roskilde Hallerne og Roskilde Idrætspark.

2006 Roskilde Universitetscenter, konference – Sport, sponsorater og

bundlinier.

2006Team Danmark m.fl. konference – Kommunesamarbejde og

Elitekommune projekter.

2006-2011 Medlem DIF netværksgruppen Idrætsråd i Region Sjælland.

2006-2011 Formand – Ny Roskilde Idræts Union (RIU)

Organisation for foreningsidrætten i hele nye Roskilde Kommune, ca. 31.000 medlemmer - ca. 90 idrætsklubber – RIU arbejder som

idrætsråd i Roskilde Kommune.

2005 Idrættens Analyseinstitut konference - Dansk Idræt i en anden

liga

2005- Suppleant Folkeoplysningsudvalget Roskilde Kommune 2005 Lokale & Anlægsfonden Seminar vedr. fremtidens fritidsanlæg 2005-2008 Medlem Bankrådet BG Bank Roskilde.

2004-2010 Medlem netværksgruppen Erhvervsforum Roskilde.

2004-2011 Ansvarlig for afvikling af Idrættens Dag – Idrætsfesten Roskilde

Årligt tilbagevendende arrangement, hvor idrættens mesterskaber

og medaljevindere hædres – ca. 400 deltagere.

2005 Projektleder- samling af foreningsidrætten i hele den nye Roskilde Kommune i én organisation.

2004-2011 Medlem af alle byggeudvalg i.f.m. kommunalt idrætsbyggeri

2004-2006 Formand – Roskilde Idræts Union – stiftet 1926 –

Organisation for foreningsidrætten i Roskilde, 20.200 medlemmer.

2004-2007 Medlem Styregruppen Roskilde Kultur Natten.

2004-2015 Næstformand – Selskabsbestyrelsen Roskilde Kongres- &

Idrætscenter – Roskilde Hallerne.

1999- Næstformand – Fondsbestyrelsen – Roskilde Vandrehjem. 1998-2015 Dansk Forening for Rosport – suppleant til Ordens- & amatør-

Udvalget.

1997-2004 Næstformand – Roskilde Idræts Union - 20.200 medlemmer.

1994-2000 Formand Roskilde Roklub – 550 medlemmer.

1992-2005 Danmarks repræsentant i bestyrelsen for Organisationen Atlantic Challenge International – Maritimt ungdomsprogram - indsat af Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

1992-2005 Planlægning og afvikling af 30 børn og unges deltagelse i

Maritime Festivals – afviklet hvert andet år i udlandet.

1992-2005 Fundraiser for Atlantic Challenge Roskilde.

1990- Sponsoransvarlig Roskilde Roklub.

1979-1990 Redaktør af Roskilde Roklubs medlemsblad Roskilde Roeren 1975-1979 Redaktionsudvalg Roskilde Roklubs klubblad Roskilde Roeren 1975- Sponsorarbejde Roskilde Roklub.

1972- Frivillig idrætsleder i Roskilde Roklub.

1969- Medlem af Roskilde Roklub

2015

 

2011

 

2010-2014

 

2009-2014

 

2008-2010

 

2008

 

2008

 

2008-2012

 

2008-2012

 

2007-2008

 

 

 

2007

 

 

2007

 

2007

Fritids arbejdsfunktioner – tillidshverv – kurser mv.

 

Fast medlem af Dansk Forening for Rosport, Ordens/amatør udvalget & roningens domstol

 

Formand for Roskilde Roklub – ca. 550 medlemmer

 

Medlem af uddannelsesudvalget for Leisure Management, University College Sjælland

 

Medlem af Elite Idrætsrådet, Roskilde Kommune

 

Medlem af Styregruppen Roskilde Ånd- og Videnfestival

 

Medlem Styregruppen Roskilde Sommerstævne – bredde idrætsstævne i Roskilde –

 

Idrættens Analyseinstitut konference - Idræt, sundhed og sociale faktorer

Ansvarlig for planlægning og afvikling – Børneidrætsfesten for 6-12 årige idrætsudøvere

Medlem Bankrådet Danske Bank Roskilde

Medlem arbejdsgruppen omkring Roskilde som Team Danmark Kommune – forberedelse af ansøgning mv.

Roskilde Kommune Sundhedsseminar – oplægsholder og

tovholder i workshops - Fysisk aktivitet.

 

Idrættens Analyseinstitut m.fl. konference – Sportens nye arenaer.

 

 

2007-2011 Medlem netværksgruppen Kultur og Erhverv Roskilde.

2007Danmarks Idræts Forbund, Idrætsråd Konference – Foreningerne og det Kommunale samarbejde.

2007-2008 Klummeskribent Kultur og Idræt - Roskilde Avis.

2007-2010 Formand Styregruppen Idræts Integrationsprojekt Trekanten

Roskilde.

2007-2013 Medlem Roskilde Kommunes arbejdsgruppe vedr. udbygning af

Roskilde Hallerne og Roskilde Idrætspark.

2006 Roskilde Universitetscenter, konference – Sport, sponsorater og

bundlinier.

2006Team Danmark m.fl. konference – Kommunesamarbejde og

Elitekommune projekter.

2006-2011 Medlem DIF netværksgruppen Idrætsråd i Region Sjælland.

2006-2011 Formand – Ny Roskilde Idræts Union (RIU)

Organisation for foreningsidrætten i hele nye Roskilde Kommune, ca. 31.000 medlemmer - ca. 90 idrætsklubber – RIU arbejder som

idrætsråd i Roskilde Kommune.

2005 Idrættens Analyseinstitut konference - Dansk Idræt i en anden

liga

2005- Suppleant Folkeoplysningsudvalget Roskilde Kommune 2005 Lokale & Anlægsfonden Seminar vedr. fremtidens fritidsanlæg 2005-2008 Medlem Bankrådet BG Bank Roskilde.

2004-2010 Medlem netværksgruppen Erhvervsforum Roskilde.

2004-2011 Ansvarlig for afvikling af Idrættens Dag – Idrætsfesten Roskilde

Årligt tilbagevendende arrangement, hvor idrættens mesterskaber

og medaljevindere hædres – ca. 400 deltagere.

2005 Projektleder- samling af foreningsidrætten i hele den nye Roskilde Kommune i én organisation.

2004-2011 Medlem af alle byggeudvalg i.f.m. kommunalt idrætsbyggeri

2004-2006 Formand – Roskilde Idræts Union – stiftet 1926 –

Organisation for foreningsidrætten i Roskilde, 20.200 medlemmer.

2004-2007 Medlem Styregruppen Roskilde Kultur Natten.

2004-2015 Næstformand – Selskabsbestyrelsen Roskilde Kongres- &

Idrætscenter – Roskilde Hallerne.

1999- Næstformand – Fondsbestyrelsen – Roskilde Vandrehjem. 1998-2015 Dansk Forening for Rosport – suppleant til Ordens- & amatør-

Udvalget.

1997-2004 Næstformand – Roskilde Idræts Union - 20.200 medlemmer.

1994-2000 Formand Roskilde Roklub – 550 medlemmer.

1992-2005 Danmarks repræsentant i bestyrelsen for Organisationen Atlantic Challenge International – Maritimt ungdomsprogram - indsat af Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

1992-2005 Planlægning og afvikling af 30 børn og unges deltagelse i

Maritime Festivals – afviklet hvert andet år i udlandet.

1992-2005 Fundraiser for Atlantic Challenge Roskilde.

1990- Sponsoransvarlig Roskilde Roklub.

1979-1990 Redaktør af Roskilde Roklubs medlemsblad Roskilde Roeren 1975-1979 Redaktionsudvalg Roskilde Roklubs klubblad Roskilde Roeren 1975- Sponsorarbejde Roskilde Roklub.

1972- Frivillig idrætsleder i Roskilde Roklub.

1969- Medlem af Roskilde Roklub