OVERGREB PÅ BØRN I KULTUR-, IDRÆT- OG SPEJDERFORENINGER

Med udgangspunkt i den pensionerede politikommissærs 12 år på Politigården i Roskilde med ansvar for alle sager vedr. overgreb på børn, vil der blive stillet skarpt på hvorledes man ude i de mange forskellige folkeoplysende foreninger sikrer sig bedst muligt mod at disse overgreb sker eller at mistanken blot opstår.

Hvad gik galt i de foreninger hvor der er sket overgreb. Er de ansvarlige ledere i foreningerne helt klar på hvilket ansvar de sidder med og er man opdateret på gældende lovgivning, regler og muligheder indenfor området. Hvilken sikkerhed giver en børneattest mig som ansvarlig leder?

Udover det professionelle arbejde med overgrebssagerne har Ove Pedersen næsten 42 års erfaring som frivillig i en stor idrætsforening Roskilde Roklub, hvor han indtil videre har siddet som formand i 12 år.

Han har desuden indgående kendskab til hele idrætsområdet via ca. 10 år som formand for Roskilde Idræts Union, som er paraply organisation for den samlede idræts ca. 30.000 medlemmer i Roskilde.

Henvender sig specielt til ledere og andre frivillige i folkeoplysende foreninger, kommunale Folkeoplysningsudvalg, byråds politikere samt embedsfolk indenfor den kommunale forvaltning.