LEDELSE UNDER VOLDSOMME HÆNDELSER

Med sine 15 års erfaring med ledelse af personale indsat i politiopgaver i forbindelse med de mest alvorlige forbrydelser som drab og mishandling af børn samt de andre uvarslede hændelser som ulykker og katastrofer, åbner den pensionerede politikommissær op for mange af af de udfordringer og problemstillinger, der dagligt skal løses for at få både lederen selv og hans medarbejdere til at fungere.

Hvad påvirker mest er en evig observation der skal gøres. Er det de allerede dræbte børn eller er det mishandlede og svært tilskadekomne børn, der hyppigst forsøger at kravle ind under huden på også de helt garvede og erfarne efterforskere.

Der tages udgangspunkt i egne oplevelser og hændelser omkring meget bestialske drabssager, sager med seksuelle overgreb og mishandling af børn samt og ikke mindst ulykken på Roskilde Festival i 2000, hvor 9 unge mænd blev mast ihjel i området foran Orange Scene.

Henvender sig specielt til ledere eller medarbejdere med interesse for hvorledes det er at lede under de stærkt psykisk belastende forhold.